Labe 2009 - Operace Železné hory

památník a rybník v obci Krasnice


Labe2009.jpg Labe2009-0002.jpg Labe2009-0003.jpg Labe2009-0004.jpg Labe2009-0005.jpg Labe2009-0006.jpg

Památník tragického boje diverzní skupiny partyzánského oddílu Záře v obci Krasnice

Dne 21.12.1944 se v obci Krasnice (jz. od Přelouče) odehrál nerovný boj mezi 6 členy diverzní skupiny oddílu Záře (velitel kpt. Fjodorov - Faustov) a přesilou německých protipartyzánských jednotek a gestapa. Kpt. Fjodorov - Faustov vyslal tuto diverzní skupinu (Valerij Bukin (velitel), Oleg Ostaš, Michail Balakirev, Alexandr Danilov, František Samek a Nikolaj Chabijev), aby poškodili železniční trať mezi Kolínem a Pardubicemi. Jejich několikadenní postup skončil v domku Jindřicha Hona na břehu rybníka ve zmíněné obci Krasnice... Dále bych si dovolil citovat několik odstavců z publikace Zdeňka Jelínka "Vzpomínky na okupaci" - II. díl (kniha vyšla v roce 1987 a tato kapitola je sestavena na základě vyprávění J.F.Uljeva, radisty oddílu Záře - záměrně vynechávám různé ideologické "příkrasy"), protože jinou detailnější zmínku se mi o této události zatím nepodařilo nají: ".... Ráno vešli do osady Krasnice. Na den se zastavili v domku místního občana Jindřicha Hona. ... Když se začala blížit doba oběda, prosila hospodyně Bukina, jestli může opustit dům, aby odnesla mužovi oběd do lesa. Bukin jí to dovolil. To byla základní chyba, za níž okamžitě následovala zrada. O tom, že se ve stavení nacházejí partyzáni, se dozvěděli mnozí. Hospodář stavení, ve kterém se partyzáni zastavili, Jindřich Hon, osobně podal zprávu na nejbližší četnické stanici o tom, že se v jeho domě nacházejí partyzáni. Četníci o tom podali zprávu na okresní četnické velitelství do Čáslavi a to pak služebně gestapa v Kolíně. Nato bylo do Krasnice posláno vojsko. Domek, ve kterém byli partyzáni, byl obklíčen. Nebylo kam ustupovat. Partyzáni přísahali, že budou bojovat až do konce. V ruském, českém a slovenském jazyce nabízeli fašisté partyzánům, aby se vzdali do zajetí. Slibovali jim milost. Chvilkové pauzy před začátkem boje Bukin využil k propuštění z domku hlavního viníka této tragédie, její matky a dětí. ........ Nastalý boj byl nerovný. Šest hrdinů bojovalo s nepřítelem, který měl početní převahu. Střelba partyzánů byla přesná, nábojů používali ekonomicky. Počítali s prodlužováním boje do setmění, potom ve tmě chtěli prorazit obkličovací kruh a probít se ke spásnému lesu. To se však nepovedlo. Fašisté zapálili dům. Protože se nechtěli dostat do rukou nepřítele, Valerij Bukin, Oleg Ostaš, Michail Balakirev a Alexandr Danilov sestoupili do sklepa, kde se sami zastřelili. (V poznámce je uvedeno, že Oleg Ostaš padl již o něco dříve a jeho tělo zůstalo ležet dvorku Honova domku.) Přijali dobrovolně smrt, vyhnuli se potulnému zajetí a stali se nesmrtelnými. Padlí hrdinové zůstali navždy žít v paměti národa. V tomto boji těžce ranění František Samek a Nikolaj Chabijev byli vzati do zajetí a odvezeni gestapem do Pardubic. ..... ..... Samek a Chabijev se nacházeli v německém vězení v Praze do povstání 5. května 1945. Oba byli osvobozeni povstavším národem a žijí do dnešní doby...." Snad jenom doplnění - tělesné pozůstatky 4 padlých partyzánů byly převezeny do pardubického krematoria a tam po 5 dnech zpopelněny. Popel byl rozptýlen na neznámém místě .... Památník se nachází na břehu rybníka v obci Krasnice. Jsou na něm uvedena jména 4 padlých partyzánů. Na malé tabulce na oplocení památníku je krátký vysvětlující text, co se zde odehrálo. Na desce nesouhlasí jedno z jmen - místo Oleg je vytesáno Oles.